วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้
เกมโรเร่อร์โคสเตอร์

เกมโรเร่อร์โคสเตอร์ : ควบคุม rollercoster ให้คนนั่งสนุกและรู้สึกหวาดเสียวกับการนั่งให้มากที่สุด
วิธีเล่น : กดลูกศรขวาเพื่อเคลื่อนโรเร่อร์โคสเตอร์ไปข้างหน้า และลูกศรซ้ายเพื่อชะลอความเร็ว

Advertisements