วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้
เกมส์กระโดดข้าม
เกมส์กระโดดข้าม : กระโดดข้ามสิ่งกีดหวาง แบบต่างๆไปให้ได้
วิธีเล่น : หลบสิ่งกีดขวางให้ดี กดเปลี่ยนสี A S D F ด้วย