วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมอัศวินโฉด : พระราชาโฉดสั่งให้อัศวินชั่วไปตีชาวบ้านเพื่อเรียกเก็บภาษี
วิธีเล่น : กดเมาส์เพื่อตี กดค้างเพื่อทุบ (แรง) จัดชาวนา ผู้หญิง ไว้ชีวิตแม่มด

Advertisements