วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมนักเรียนพันธ์ใหม่ : การเรียนไม่ง่ายอย่าง ที่คิดการต่อสู้จึงเกิดขึ้น
วิธีเล่น : กด ลูกศร บังคับทิศทาง , Spacebar : ต่อย , เมื่อพลังงานเต็ม ให้กด ลง จะใช้ท่าไม้ตาย

Advertisements