วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมส์ฟันดาบ : เป็นเกมส์ที่อาศัย จังหวะ เล่นสองคนได้
วิธีเล่น : ดูการบังคับที่ปุ่ม controls

Advertisements