วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมพาวเวอร์เรนเจอร์ (Power Rangers) : ช่วยเหล่าเรนเจอร์จัดการกับเจ้าวายร้าย
วิธีเล่น : ใช้ลูกศรเพื่อคุมทิศทางการเดิน Z-เพื่อฟัน X-เพื่อใช้ special attack C-เพื่อเปลี่ยนตัวเรนเจอร์

Advertisements