วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมส์ยอดมนุษย์ : ช่วยกันจับแมลง ต้องทำงานเป็นทีม
วิธีเล่น : กดทิศทาง สเปซบาร์ : โจมตี