วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมส์ดาบมังกรหยก : Dragon Sword ปราบเหล่ามารให้สิ้น
วิธีเล่น : A-D = เดินซ้าย-ขวา / W-S = ขึ้น-ลง / J = ฟัน / K = กระโดด