วิธีการเล่นเกม กดปุ่มกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมรักบี้ : ดูทิศทางลม และระยะ การยิงให้ดี
วิธีเล่น : ใช้เมาส์ในการยิง ดูทิศทางลมและความแรง