วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมเครื่องร่อน : จะเริ่มต้องกดไป หน้าและ หลังสลับกัน อย่างรวดเร็ว
วิธีเล่น : เริ่มเกมต้องกดไปหน้าและหลังสลับกันอย่างรวดเร็ว

Advertisements