วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมเบสบอล : มาตีเบสบอลให้ได้โฮมรันกัน มีหลายระดับให้เล่น จนถึงเมเจอร์ลีก
วิธีเล่น : ใช้เมาส์ควบคุมไม้ และคลิกซ้ายเพื่อตี