วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมตั๋วรถไฟ : เดินทางด้วยความระมัด ระวังด้วยนะ มันเสียว
วิธีเล่น :

Advertisements