วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมส์ผู้กล้า : ต่อสู้ระหว่างผู้กล้า แต่ละคนมีความ สามารถแตกต่างกัน
วิธีเล่น : ใช้เมาส์บังคับ