วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมส์เจ้าหนอนน้อย : เกมส์ที่สร้างมาได้น่ารัก แต่ก็โหดพอดู
วิธีเล่น : กดบังคับทิศทาง A ฟัน, S กระโดด