วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมส์ตลุยอวกาศ : ต้องรู้ภาษาอังกฤษบ้าง ถึงจะรู้เรื่องง
วิธีเล่น : ต้องรู้ภาษาอังกฤษบ้างถึงจะรู้เรื่อง

Advertisements