วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมแต่งตัว ยายแว่นเปลี่ยนโฉม : เปลี่ยนโฉมยายแว่น เพื่อให้หนุ่มที่ดูถูก อ้าปากค้าง
วิธีเล่น : เกมส์แต่งตัว ให้สาวแว่นเพื่อให้หนุ่มเลิกดูถูก เลือกชุดเพื่อให้หนุ่มชอบมากที่สุด โดยหลังจากแต่งตัวเสร็จกดที่แจกันซ้ายล่าง ชายหนุ่มจะให้คะแนนการแต่งตัวโดยมีคะแนนเต็ม 100