วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกม Sudoku / เกมซุโดกุ : เกมซุโดกุ เกมเลขปริศนา 1–9 เติมช่องว่างให้เติมตัวเลข
วิธีเล่น : เติมเลข 1–9 ให้ครบทุกช่องโดย 1. ในแนวนนอนเดียวกันเลข 1 – 9 จะต้องไม่ซ้ำกัน 2. ในแนวตั้งเดียวกันเลข 1 – 9 จะต้องไม่ซ้ำกัน 3. ในกรอบ 3 x 3 ทั้ง 9 กรอบ เลข 1 – 9 จะต้องไม่ซ้ำกัน

Advertisements