วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมปกป้ององค์หญิง : เมื่อองค์หญิงมีภัย ใครจะปกป้อง ถ้าไม่ใช่
วิธีเล่น : .กดลูกศรบังคับทิศทาง ,เมาส์ : ยิง

Advertisements