วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมยึดเมือง : เข้าใจยากนิดแต่ ถ้าเข้าใจจะมัน ออก 6 ถึงจะได้ออกเดิน
วิธีเล่น : ทอดลูก เต๋า ให้ได้ 6 ถึงได้ออกเดิน