วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมการเดินทางของเต่าน้อย : ช่วยเจ้าเต่าน้อยผจญภัยใต้ทะเลลึก โดยคอยหลบหลีกปล่าใหญ่น้อย และขยะต่างๆ
วิธีเล่น : เลื่อนเมาส์เพื่อควบคุมทิศทาง คลิกเมาส์เพื่อยิงฟองอากาศเพื่อทำลายขยะ

Advertisements