วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมกินแมลง : คนป่าที่กินแมลงเป็น อาหาร มีกบมาช่วยบ้าง
วิธีเล่น : ใช้เมาส์บังคับ ให้ลิ้นกินแมลง

Advertisements