วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมช่วยปลา : ช่วยเหลือปลาให้พ้น จากอันตราย
วิธีเล่น : ใช้เมาส์จับที่หางปลา แล้วเอาไปไว้ที่เดิม