วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมล่าสมบัติ : การตายเกิดขึ้นได้ถ้า ไม่ระวัง!!!!!!
วิธีเล่น : ลูกศรซ้ายเดินหน้า , ลูกศรขวาเดินถอยหลัง , ลูกศรบนเดินซ้าย , ลูกศรล่างเดินขวา

Advertisements