วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมส์ซุเปอร์มาริโอ้ : เกมคลาสิกมาริโอ้ (Mario) จากเครื่ืองเล่นเกมบอย (GameBoy)
วิธีเล่น : ศรซ้าย-ขวา เพื่อควบคุมทิศทางเดิน ศรขึ้นเพื่อกระโดด เก็บเหรียญและกระโดดเหยียบศัตรู

Advertisements