วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกมส์รีดนมวัว : แล้วจะรู้คุณค่าของนม ว่าสำคัญแค่ไหน
วิธีเล่น : กดบังคับทิศทาง Spacebar รีดมน และ เทนมลงถัง

Advertisements