วิธีการเล่นเกม กดปุ่มเกมส์ อะไรบ้างดังนี้

เกม Kirby : การโจมตีคือ Alt
วิธีเล่น : กดลูกศร ซ้าย ขวา , ลูกศรบน พองตัว , Spacebar : กระโดด , Alt : จับศัตรูมาโจมตี หรือปล่อยลม

Advertisements